Hvordan by?

Bying er noe du må mestre for å oppnå suksess i Texas hold`em. Det finnes en hel del ulike måter å by på, og byr du feil kan det bli kritisk.

Standarbud

Et bud man bruker for å beskytte en god hånd. Størrelsen på budet er i prinsippet det potten er. Man byr for å ta potten der og da, for at hånden ikke skal bli svakere etter turn og/eller river. Målet er å få ut spillere som er løse og «kjøper» kort.

Under har vi lagt inn en flop der det er smart å by et standardbud:
Blinden er 600/1.200. Ingen har raiset pre-flop og potten er på 4.800. Begge blindene checker frem til deg. Du har topp-paret med ess kicker. Vi vil anbefale deg å by ca. potten. Årsaken til dette er:

1. Du har topp-paret med en veldig god kicker
2. Det ligger et potensielt flush-drag på floppen
3. Ingen raiset pre-flopp, så du kan anse par i 10 å være en sterk hånd.
3. Du ønsker ikke at dårligere hender skal se turn og/eller river billig. Alltid husk å beskytte hendene dine.
4. Det siste du vil i denne situasjonen er at en motspiller skal få en bedre kombinasjon enn deg på turn eller river.

Informasjonsbud

Informasjonsbud er et bud du foretar hvis du er usikker på om du sitter sterkest, samtidig som du ønsker å få informasjon om hva andre spillere kan sitte med. Det du i verste fall kan oppnå med et informasjonsbud er at du faktisk finner ut at andre er sterkere enn deg, og begrenser tapet av chips til et minimum. I beste fall folder alle dine motspillere slik at du vinner på en mindre god hånd, eller de caller, og du treffer svært godt på turn, og/eller river.

Under har vi lagt inn en situasjon der det kan være smart å legge inn et informasjonsbud:
Blinden er 600/1.200, og du har raiset til 2.800. Scotty og Carlos har callet deg, og potten er 9.000. Carlos checker frem til deg. Floppen er lite ønskelig da det har kommet et overkort, men det er du som har raiset med en god hånd, og det er du som styrer. Her er det viktig å by riktig. Det vil i dette tilfellet si et informasjonsbud på mellom 1.200 og 2.400 chips. Årsaken til dette er som nevnt over. Hvis ingen av dine motspillere sitter med esset, vil de svært sannsynlig folde uansett bud. Et lite bud kan ofte oppfattes som et  «melkebud»/trapping. Hvis en/flere av motspilleren(e) dine caller eller re-raiser, er det meget sannsynlig at han/hun/de sitter med esset siden de har fulgt en raise pre-flop. Da kommer noe av fordelen med informasjonsbudet, du har fått informasjon om hva dine motspillere sitter med, uten å tape for mye chips.

Trapping

Check-raise

Check-raise er når en spiller sitter med en god hånd og har spillere bak seg, han/hun checker og lar en av spillerene bak seg by, for så å raise budet. Denne måten å spille på er spesielt effektiv mot løse spillere.

Under har vi lagt inn en situasjon der check-raise kan være effektivt:
På denne floppen har du truffet veldig bra. I denne situasjonen kan det være lurt å
check-raise. Mye på grunn av at det er tre spillere som skal snakke etter deg. En av hovedhensiktene med check-raise er å få større verdi i potten.
 

Check-call

Check-call kan brukes når du sitter med beste kombinasjon på floppen med spillere bak deg og er nærmest helt sikker på at du vil sitte sterkest uansett turn og/eller river. Det du gjør er å checke hver gang det din tur, og lar motstanderen bak deg styre. Siste budrunde kan du gjøre en av to ting:

1. By kraftig/all-in og håpe din motstander caller
2. Checke og håpe din motstander byr igjen, for så å re-raise han/henne.

Under har vi lagt inn et eksempel på en flop, der check-call kan bli lønnsomt:
Det kan nesten ikke bli bedre enn dette. I dette eksempelet har spillerne som er med kun callet pre-flop. Her sitter du så sterkt at det nesten ikke er mulig å tape denne potten. Det kan være smart å spille rolig. Du snakker først, og checker i håp om at en annen spiller bak deg vil by. Det er veldig stor sjanse for at det skjer. Vær samtidig varsom med å bruke denne metoden. Ikke gjør det om det er sannsynlig at turn eller river kan gi motspillern(e) din(e) bedre kombinasjon enn det du har. Da kan det være lurt å bruke check-raise.

Melkebud

Melkebud kan brukes når du sitter med en svært sterk hånd (f.eks. nuts), og det ikke er stor fare for at turnen eller riveren kan gi andre bedre hånd enn deg. Da trapping som regel foretas i tidlig posisjon, melkebyr en gjerne i sen posisjon. Melkebudet fungerer som substitutt for trapping, da du ikke har noen spillere bak deg du kan checke til, eller hvis du har trappet tidligere i turneringen, kan du melkeby neste gang du sitter sterkt, for å variere spillestilen din.

Under har vi lagt inn et eksempel hvor det å melkeby kan være smart:
I dette eksempelet har du raiset 1x big-blind og blinden er 1.200. To spillere caller, og du snakker sist. Begge spillerne checker frem til deg. Her vil du ikke ta potten med en gang siden du ønsker maksimalt med chips når du først har truffet så godt. Du   legger inn et melkebud, altså 1.200. Hvis begge caller og checker til deg neste runde er det bare å gjøre det samme en gang til. Når river kommer, må du by mer. Det eneste du må passe deg for er om det kommer ess på turn og river, men det er svært usannsynlig.

Dempebud/semi-bløff

Et dempebud/semi-bløff er noe du foretar deg når du sitter på usikre, eller mindre gode kombinasjoner som straight/flush-drag, par o.l., og vil se turn og river uten at det skal koste for mye. Prinsippet er at du byr minimum for å komme motspillere som sitter med topp-par o.l. i forkjøpet. Poenget er hvis du checker, og en spiller med topp-par byr, byr han/hun ofte mer enn minimum, men hvis han/hun sitter med topp-par og det allerede har kommet et bud har han/hun lettere for å bare calle. En av fordelene med dette budet er hvis du får en veldig god kombinasjon på turn eller river har du muligheten for å trappe. 

Under har vi lagt inn en flop hvor dempebud/semi-bløff kan være smart:
Her har alle spillerne callet pre-flop. Blinden er 800/1600. Big-blinden snakker først og checker frem til deg. Her kan du by 1600 og to gode ting kan skje: Alle folder og du vinner potten, eller du blir callet og får se flere kort billig. Hvis en av dine motspillere sitter med knekten, er det mulig han/hun bare caller ditt bud. Som du ser er det ganske mange kort som hjelper din hånd: Alle hjerter, fire 9`ere, og sannsynligvis tre esser. Hvis du byr, og en spiller caller deg, og river ikke gir deg noen ting, kan du enten checke (potten er tapt), eller by kraftig (bløff). Hvis du skal by, vær oppmerksom på at din motspiller kan føle seg pot-commited. Har han/hun sittet på straight eller flush-drag vil vedkommende mest sannsynlig folde, men har han/hun par eller bedre, kan du risikere en call. Litt avhengig av hans/hennes spillestil og stacksize.

Bløff

Bløffing er en del av Texas holde`em og dette er noe du må mestre for å bli en dyktig pokerspiller. Det finnes ulike varianter av bløffing, alt fra bløffing på store potter, små potter, blind-stjeling og semi-bløff.  

Hovedregler for bløffing:

1. Alltid vurder om potten er verdt det du kan risikere å tape hvis du blir tatt i bløffen. (Har sett altfor mange eksempler på spillere som overbyr for å vinne en ubetydelig pot).

2. Det er viktig at du har lest og hele tiden leser dine motspillere. Du bør ha en klar følelse på hvilke type spiller det gjelder og hva han/hun kan sitte med. Analyser spiller, stacksize og situasjon.

3. Er det mer enn to motspillere bør du ikke bløffe.

4. Om det er fare for at du kan bli callet, ikke la tapet fra en bløff ha for mye å si på stacksizen din. Men noen ganger vil du føle at det eneste riktige er å bløffe hardt.

5. Bløffing skal ikke planleges, men baseres på lesing av spillet og motspiller(e).

6. Nybegynnere bør fokusere på semi-bløff og blindkjøp. Mer avanserte bløffer som går på lesing og forståelse av spillet kommer med erfaring.

7. Ikke se sport i bløffing. Bruk det fornuftig.

Under har vi lagt inn et handlingsforløp på noe som starter som en semibløff, og ender som en standardbløff:

På floppen har du tatt et dempebud/semi-bløff. Scotty caller og big-blind kaster seg. På turnen byr du igjen som du gjorde på floppen. Scotty tar en middels re-raise. Utifra erfaring og lesing av Scotty har du nå gjort deg opp en formening om at han sitter med konge. I og med at Scotty ikke viste større selvtillit på floppen og tar denne test-raisen på turnen, har du en følelse av at hans «kicker» ikke er veldig sterk. Da riveren viser et ess, er du ikke et sekund i tvil om hva du må gjøre. Du kjører all-in på at du har truffet esset, da straighten ikke kom. Årsaken til at du er så sikker på scotty ikke har esset er at det ikke ble raiset pre-flop, slik du ser det kan ikke Scotty ha esset siden han hele tiden har spilt på kongen. Det som er med slike bløffer som dette, hvor du ikke vil bli callet, er at bløff-budet ditt må være såpass kraftig at det vil være ekstremt vanskelig for en motspiller og calle uten å ha meget gode kort. Bløffer du inn i denne situasjonen med et bud som er betraktelig mindre enn potten, kan du risikere å bli callet med mindre gode kort.

NB! Denne typen bløffer bør ikke utføres før du har bred erfaring og har blitt dyktig til å lese spillet. Den minste feilvurdering kan bli fatal.

Blindkjøp

Det finnes to varianter:

1. Raise blindene pre-flopp i sen posisjon uten å ha hånden som indikerer raisen.
Dette er veldig vanlig. Vær varsom og se an hvilke spillertyper som sitter på blindene. Er det en hissig/løs spiller, tenk deg om to ganger. Er det en tight/forsiktig spiller, er nok sannsynligheten for at han vil folde større.

2. Calle blindene pre-flopp i sen posisjon uten å ha en veldig sterk hånd.
Målet med floppen vil enten være å treffe veldig bra, eller at det ligger high-cards som du kan spille på. Som oftest sitter blindene med veldig dårlige kort. Det du veldig ofte vil oppleve at begge blindene checker til deg etter floppen har kommet. Du vil bli overrasket over hvor ofte du bare kan ta inn potten ved å by minimum. Hvis du blir callet har du fått et signal på at en eller flere spiller(e) enten har noe eller ønsker noe. Da kan du være forsiktig på turnen, eventuelt folde om de byr/reraiser uten at du har tapt mye chips. 

PS! Hvis du tidligere har gjort dette uten å ha hatt noe, og treffer på floppen neste gang, kan det være smart å by samme budet. Det vil si at uansett om du har noe eller ikke, gjør du samme handling. Dette gjør deg vanskelig å lese.   

Turnbud

Hvis du sitter med en veldig god hånd og funderer på hvordan du skal få mest mulig chips ut av dine motspillere, kan det være lurt å tenke på logikken bak et turnbud. Prinsippet er at du sitter først og ønsker mer enn noe annet å få call på et stort bud eller all-in. Da er spørsmålet: Er det smartest å ta dette budet på turn eller river? Det som viser seg i mange tilfeller, er at det lureste er å by på turnen. Årsaken til dette er at på turnen mangler det forsatt et kort, og motspilleren har enda potensiale for å få noe. Tar du budet på river og motspiller ikke har truffet, caller han deg ikke.  

Under kan du se hvorfor det ofte svarer seg å by på turnen kontra river:Her har du bydd etter floppen, Scotty har callet og big-blinden har kastet seg. Som du ser sitter Scotty på flush-drag og du har fått fullt hus på turnen. I denne situasjonen gjelder det å få mest mulig chips ut av din(e) motspiller(e). Her vil det være best å by på turnen kontra å checke for å trappe. Årsaken er at når Scotty sitter på flush-drag er det en fare for at han vil checke. Om han ikke får flushen på river vil han verken by eller følge bud. Men hvis du byr på turnen har han ennå mulighet for å få sin hånd og det er større sjanse for at han caller. I tillegg skjuler du at du sitter på hus, for han regner med at du byr på turnen for å unngå at han får flush, så hvis han får den vil han komme i enda større problemer mot deg. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *